26 marca 2019

XXII Międzynarodowy Kongres PTK

W dniach 13-15 września 2018 roku w Krakowie odbył się XXII Międzynarodowy Kongres PTK

Przedstawiciele naszej Sekcji brali udział w sesjach:

SESJA SEKCJI SPTM- Wstrząs kardiogenny w OZW
Prowadzący: Maria Walkiewicz, Dorota Krówczyńska Agnieszka Młynarska

 • Chory z OZW z rozwijającym się wstrząsem kardiogennym w karetce pogotowia – Kamil Zawal
 • Wstrząs kardiogenny w pracowni hemodynamiki – Anna Sikora
 • Oddział intensywnej terapii kardiologicznej – chory we wstrząsie kardiogennym – Izabela Wojtkowska
 • Rehabilitacja pacjenta po OZW powikłanego wstrząsem kardiogennym – Tomasz Cichocki
 • Dyskusja

Niewydolność serca – holistyczna opieka nad pacjentem w ostrym stanie
Prowadzący: Izabela Wojtkowska , Dorota Krówczyńska, Piotr Hetman

 • Pacjent z ostrą niewydolnością serca w OIT – Maria Walkiewicz
 • Kontrapulsacja aortalna, ECMO, sztuczne komory – pomostowanie do przeszczepu serca – Krystyna Czapla
 • Chory po przeszczepie serca – rehabilitacja – powrót do sprawności – Irena Młynarczyk
 • Problemy pacjenta po przeszczepie serca z punktu widzenia psychologa – mgr Anna Mierzyńska

Nowoczesne metody leczenia – studium przypadku

 • Opieka pooperacyjna nad pacjentem po przeszczepieniu serca. Opis przypadku – Łukasz Czyżewski
 • Diagnostyka Holterowska – studium przypadku – Piotr Hetman
 • Pacjent z burzą elektryczną studium przypadku – Izabela Wojtkowska
 • 15 letni pacjent z IZW – studium przypadku – Agnieszka Walecka

Optymalizacja oceny potrzeb pacjentów kardiologicznych w wieku podeszłym – rola opieki wielodyscyplinarnej.
Przewodniczy: Beata Jankowska-Polańska, Agnieszka Młynarska, Dorota Krówczyńska

 • Wielolekowość i wielochorobowość – Jacek Gajek
 • Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych – Beata Jankowska-Polańska
 • Wielkie problemy geriatryczne – depresja i demencja, zespół kruchości – Agnieszka Młynarska
 • Miejsce rodziny w zespole terapeutycznym – Halina Kulik