26 marca 2019

XXI Międzynarodowy Kongres PTK Poznań 2017

W dniach 21-23 września 2017 roku, w Poznaniu odbył się XXI Międzynarodowy Kongres PTK.

Podczas Kongresu przedstawiciele naszej Sekcji brali aktywny udział w wielu ciekawych sesjach:

Współczesna kardiologia – współczesne pielęgniarstwo kardiologiczne
Panel dyskusyjny: Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Zofia Kamińska (Warszawa)

 • Pielęgniarka – oddział intensywnej opieki kardiologicznej- Maria Walkiewicz (Warszawa)
 • Pielęgniarka – edukator- Agnieszka Młynarska (Katowice)

Jak zapobiegać rehospitalizacjom pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego
Przewodniczący: Dorota Krówczyńska (Warszawa), Katarzyna Łagoda (Białystok)

 • Problemy samoopieki u pacjentów z niewydolnością serca – Izabella Uchmanowicz (Wrocław)
 • Przestrzeganie zaleceń teraputycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego Beata Katarzyna Jankowska-Polańska (Wrocław)
 • Problemy w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym w chorobach układu sercowo-naczyniowego – Katarzyna Łagoda (Białystok)

Pacjent z niewydolnością serca w oddziale intensywnej opieki
Przewodniczący: Dorota Krówczyńska (Warszawa), Irena Młynarczyk (Zabrze), Maria Walkiewicz (Warszawa)

 • Wytyczne postępowania w niewydolności serca 2016 – Agnieszka Młynarska (Katowice)
 • Czy młody, dotąd zdrowy człowiek może chorować na ostrą niewydolność serca? Maria Walkiewicz (Warszawa)
 • Pacjent z niewydolnością serca z zaostrzeniem niewydolności serca – postępowanie. Agnieszka Serafin (Warszawa)
 • Metody mechanicznego wspomagania serca w niewydolności serca. Izabela Copik (Zabrze), Józef Stolarek (Warszawa)

Studium przypadku
Przewodniczący: Beata Katarzyna Jankowska-Polańska (Wrocław), Ewa Molka (Tarnowskie Góry)

 • Test wysiłkowy i postępowanie z pacjentem – prezentacja przypadku. Piotr Hetman (Kraków)
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia – studium przypadku -Agnieszka Walecka (Warszawa)
 • Chory w wieku podeszłym z migotaniem przedsionków na doustnej terapii przeciwzakrzepowej – Jacek Roman Migaj (Poznań)
 • Opieka pooperacyjna nad pacjentem po zabiegu jednoczasowej, przezkoniuszkowej wymiany zastawki aortalnej (TAVI) oraz mitralnej (TMVI). Opis przypadku -Łukasz Czyżewski (Warszawa)