16 stycznia 2019

TAVI Heart Team Poland 2015 (THT Poland)

THT Poland to organizowana od 2014 roku międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu Przezcewnikowego Wszczepienia Zastawki Aortalnej (TAVI). Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie nowych rozwiązań w dziedzinie TAVI. Pierwsza edycja THT Poland odbyła się w styczniu 2014 roku w Warszawie. Wzięło w niej udział 250 uczestników z wszystkich ośrodków TAVI w Polsce, a także proktorzy i operatorzy z wiodących ośrodków TAVI w Europie.

Kolejna konferencja THT Poland odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2015 roku w Hotelu Angelo w Katowicach pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Kardiochirurgii PTK i Sekcji Pielęgniarek i Techników Medycznych PTK.

Głównymi tematami kongresu będą:
19.02.2015 czwartek 12:00 – 19:00

 1. Postępy w leczeniu pacjentów z zastosowaniem technologii TAVI oraz perspektywy rozwoju w 2015 roku
 2. Zaawansowane techniki TAVI dla operatorów – kardiologów inwazyjnych oraz kardiochirurgów:
  • PCI przed TAVI
  • TAVI u pacjentów z niewydolnością serca
  • TAVI u pacjentów z niedomykalnością zastawki mitralnej
  • TAVI u pacjentów z dwupłatkową zastawką aortalną
  • Leczenie przeciwpłytkowe oraz krwawienia w TAVI
  • Metody zmniejszania ryzyka udar mózgu w TAVI
  • Metody zmniejszenia ryzyka niewydolności nerek w TAVI
  • Metody zmniejszenia ryzyka zaburzeń rytmu serca po TAVI
 3. Nowe technologie TAVI dostępne w Polsce w 2015 roku
 4. Wyniki rejestrów oraz badań klinicznych TAVI do lutego 2015 roku

20.02.2015 piątek 09:00 – 14:00

 1. Prezentacja najlepszych zabiegów TAVI z polskich ośrodków TAVI w 2014 roku
 2. Sesja dla anestezjologów: metody znieczulenia w czasie TAVI, ich przebieg oraz opieka po zabiegu TAVI
 3. Sesja edukacyjna: obrazowanie CT: sposoby analizy CT u pacjenta kwalifikowanego do TAVI oraz opracowania danych dla zabiegu TAVI
 4. Sesja edukacyjna: obrazowanie echokardiograficznege: ocena TTE i TEE u pacjenta kwalifikowanego do TAVI; wykorzystanie echokardiografii 3D dla sródzabiegowego monitorowania zabiegu TAVI oraz wykorzystanie TTE dla obserwacji po TAVI
 5. Sesja dla pielęgniarek: 4 wykłady omawiające opiekę nad pacjentem przed, w czasie i po TAVI
 6. Sesja szkoleniowa dla personelu montującego sprzęt TAVI

Pełny program THT Poland jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: THTpoland.com

Mamy nadzieję, że kongres będzie miejscem łączącym wiedzę oraz pasje wszystkich zespołów leczących pacjentów z chorobami zastawkowymi serca.

REJESTRACJA
Forma rejestracji: przez stronę internetową www.THTpoland.com oraz e-mail: office@thtpoland.com
Opłaty: Wykaz opłat za rejestrację, nocleg oraz kursy szkoleniowe dostępne są na stronie internetowej www.THTpoland.com

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach oraz Instytut Kardiologii w Aninie
Kontakt: telefon +48 61 830 40 67
Email: office@THTpoland.com