15 stycznia 2019

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA SPTM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA SPTM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA SPTM

Wysokość dofinansowania:
Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej (zwana dalej SPTM) ma prawo wspierania finansowego członków Sekcji w ustawicznym dokształcaniu przejawiającym się w uczestnictwie w kongresach, kursach, zjazdach, szkoleniach itp. (zwanych dalej wydarzeniem). Wysokość dofinansowania będzie zależna od kondycji finansowej SPTM i / lub wielkości środków pozyskanych na ten cel np. z darowizn. Pula przeznaczona na dofinansowania będzie po równo dzielona wśród osób spełniających kryteria lub w zależności od kolejności zgłoszeń (zostanie podana do wiadomości w komunikacie dotyczącym dofinansowania konkretnego wyjazdu). Informacje o możliwości starania się o dofinansowanie będą ogłaszane na stronie www.sptm.org.pl 

Dofinansowaniu podlegać będą:
– koszty zakwaterowania – w podstawowym zakresie,
– koszty rejestracji w tych przypadkach, gdy taka opłata występuje.

SPTM nie pośredniczy w rezerwacji miejsc hotelowych ani rejestracji. Na zakończenie roku kalendarzowego PTK wystawi PIT.

Kryteria:
1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest członkiem SPTM (i PTK) oraz nie zalega z opłaceniem składek rocznych – wymagane udokumentowanie (PTK i SPTM).
2. Ubiegający się o dofinansowanie nie zalega z rozliczeniem finansowym dotychczas przyznanych przez SPTM dofinansowania i / lub grantów.
3. W danym roku kalendarzowym nie można dostać dofinansowania na więcej niż jedno wydarzenie. Dofinansowanie to jednak nie wyklucza możliwości starania się o grant naukowy SPTM (patrz regulamin grantów SPTM).

Dokumentacja:
Celem otrzymania dofinansowania należy przesłać drogą e-mail podanie do Zarządu SPTM sptm.zarzad@gmail.com, zawierające następujące informacje: adres, telefon, e-mail wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające niezaleganie ze składkami.
Standardowo dofinansowanie będzie rozliczanie na podstawie imiennych faktur
Żadne inne elementy udziału (poza zakwaterowaniem i opłatą zjazdową) nie będą uwzględniane. Inne sposoby rozliczenia mogą być możliwe pod warunkiem przedstawienia takiej informacji w ogłoszeniu dotyczącym dofinansowania.
Przyznane fundusze rozliczane będą na podstawie przedstawionych oryginalnych rachunków związanych bezpośrednio z udziałem w zjeździe. Przedstawienie rachunków na kwotę przewyższającą wysokość dofinansowania nie upoważnia do ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów.
Rozliczenie dofinansowania musi zostać przesłane na adres SPTM listem poleconym w terminie do 1 miesiąca od zakończenia przedmiotu dofinansowania.

Zatwierdzone przez Zarząd SPTM w dniu 22.09.2010

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA SPTM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA SPTM

Wysokość dofinansowania:
Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej (zwana dalej SPTM) ma prawo wspierania finansowego członków Sekcji w ustawicznym dokształcaniu przejawiającym się w uczestnictwie w kongresach, kursach, zjazdach, szkoleniach itp. (zwanych dalej wydarzeniem). Wysokość dofinansowania będzie zależna od kondycji finansowej SPTM i / lub wielkości środków pozyskanych na ten cel np. z darowizn. Pula przeznaczona na dofinansowania będzie po równo dzielona wśród osób spełniających kryteria lub w zależności od kolejności zgłoszeń (zostanie podana do wiadomości w komunikacie dotyczącym dofinansowania konkretnego wyjazdu). Informacje o możliwości starania się o dofinansowanie będą ogłaszane na stronie www.sptm.org.pl 

Dofinansowaniu podlegać będą:
– koszty zakwaterowania – w podstawowym zakresie,
– koszty rejestracji w tych przypadkach, gdy taka opłata występuje.

SPTM nie pośredniczy w rezerwacji miejsc hotelowych ani rejestracji. Na zakończenie roku kalendarzowego PTK wystawi PIT.

Kryteria:
1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest członkiem SPTM (i PTK) oraz nie zalega z opłaceniem składek rocznych – wymagane udokumentowanie (PTK i SPTM).
2. Ubiegający się o dofinansowanie nie zalega z rozliczeniem finansowym dotychczas przyznanych przez SPTM dofinansowania i / lub grantów.
3. W danym roku kalendarzowym nie można dostać dofinansowania na więcej niż jedno wydarzenie. Dofinansowanie to jednak nie wyklucza możliwości starania się o grant naukowy SPTM (patrz regulamin grantów SPTM).

Dokumentacja:
Celem otrzymania dofinansowania należy przesłać drogą e-mail podanie do Zarządu SPTM sptm.zarzad@gmail.com, zawierające następujące informacje: adres, telefon, e-mail wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające niezaleganie ze składkami.
Standardowo dofinansowanie będzie rozliczanie na podstawie imiennych faktur
Żadne inne elementy udziału (poza zakwaterowaniem i opłatą zjazdową) nie będą uwzględniane. Inne sposoby rozliczenia mogą być możliwe pod warunkiem przedstawienia takiej informacji w ogłoszeniu dotyczącym dofinansowania.
Przyznane fundusze rozliczane będą na podstawie przedstawionych oryginalnych rachunków związanych bezpośrednio z udziałem w zjeździe. Przedstawienie rachunków na kwotę przewyższającą wysokość dofinansowania nie upoważnia do ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów.
Rozliczenie dofinansowania musi zostać przesłane na adres SPTM listem poleconym w terminie do 1 miesiąca od zakończenia przedmiotu dofinansowania.

Zatwierdzone przez Zarząd SPTM w dniu 22.09.2010