26 marca 2019

NFIC

5-7 grudnia 2018 roku, w Krakowie odbyły się warsztaty New Frontiers in Interventional Cardiology.

W ramach NFIC odbyło się Sympozjum pielęgniarek, techników i ratowników medycznych, zorganizowane we współpracy z Sekcją Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Moderatorzy: Dorota Krówczyńska, Agnieszka Zwolińska
Panel: Elżbieta Gawlik, Ewa Węglarz, Marcin Wizimirski

  • Przemysław Rutkowski: CIN w kardiologii inwazyjnej – czy to nadal problem?
  • Leszek Bryniarski: Jak rozpocząć program CTO?
  • Tomasz Rakowski: Leczenie zawału serca “State of the art”
  • Artur Dziewierz: 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization – co nowego i dlaczego?
  • Magdalena Lisiak: Zespół kruchości a kardiologia inwazyjna
  • Marta Wleklik: Edukacja pacjenta z wadą zastawek serca – na co zwrócić szczególną uwagę
  • Eliza Szklarz: Najczęstsze powikłania po zabiegach w kardiologii inwazyjnej
  • Ewa Węglarz: Programy wszczepiania komórek macierzystych jako forma zmniejszania niewydolności serca po zawale
  • Dyskusja