16 stycznia 2019

Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii”

Zaproszenie

Szanowni Państwo!
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję konferencji poświęconej postępom w arytmologii i elektroterapii.
Katowice, Hotel Qubus 16 – 17.10.2015
Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii” adresowana jest do Lekarzy Praktyków, do tych z Państwa, którzy codziennie spotykają się z problemem klinicznym, jakim są arytmie serca.
Wzorem roku ubiegłego chcielibyśmy w gronie znakomitych wykładowców oraz praktyków przedstawić Państwu aktualny stan wiedzy z zakresu tych dziedzin kardiologii. Odpowiadając na powszechne zapotrzebowanie na wiedzę „użyteczną w praktyce”, w każdej sesji przedstawione będą przykłady kliniczne- nie tylko te proste i oczywiste, ale również te, w których pojawiają się wątpliwości i nie można znaleźć jednoznacznej odpowiedzi w obowiązujących zaleceniach i standardach. Sesje będą prowadzone z wykorzystaniem zestawu do głosowania, co zapewni ich interaktywny charakter i będzie stanowiło możliwość sprawdzenia wiedzy przez Uczestników konferencji.
Tegoroczne zajęcia warsztatowe będą obejmowały analizę ustawień stymulatora serca, odczyt programatora ICD, zaprezentowane zostaną techniki implantacji urządzeń do elektroterapii, jak również możliwości diagnostyki telemetrycznej. Odbędzie się również odrębna sesja dla personelu pielęgniarskiego oraz techników medycznych poświęcona rejestracji zapisu EKG u chorych z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi. Zajęcia będą miały charakter interaktywny
i zakończone będą wydaniem certyfikatu (wstęp dla pielęgniarek i techników medycznych wolny – konieczna rejestracja elektroniczna na stronie konferencji).
Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii” przygotowana przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WL SUM w Katowicach odbędzie się pod patronatem trzech Sekcji PTK: Sekcji Rytmu, Sekcji Echokardiografii i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny.
Serdecznie zapraszamy do udziału. Mamy nadzieję, że w tym roku także zaszczycą nas Państwo swoją obecnością,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia – Stec