26 marca 2019

Kasprowisko 2017

XXIII Konferencja Szkoleniowa i XIX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Kasprowisko 2017 Zakopane 1-4 marca „Elektrokardiologia – tradycja i postęp”

W dniach 1-4 marca 2017 roku, w Zakopane odbyła się Konferencja Kasprowisko 2017.

Przedstawiciele naszej Sekcji wzięli udział w sesji:

Stymulator nie taki straszny- Sesja Sekcji Pielęgniarek i Techników Medycznych PTK
Prowadzący: Małgorzta Wolszczak (Warszawa), Piotr Hetman (Kraków)

1. OZW u pacjenta ze wszczepionym układem stymulującym – rozpoznanie i leczenie
2. Małgorzta Wolszczak (Warszawa), Piotr Hetman (Kraków)
3. Burza elektryczna – postępowanie, zagrożenia – Dorota Krówczyńska (Warszawa)
4. Jakość życia pacjenta ze wszczepionym układem stymulującym – Agnieszka Młynarska (Katowice)
5. I co dalej – poradnik dla pacjenta po wszczepieniu układu stymulującego – Maria Walkiewicz (Warszawa)