Sekcja Pielęgniarstwa i techniki medycznej polskiego towarzystwa kardiologicznego

Aktualności

o nas

Podczas   IX  Posiedzenia   Zarządu   Głównego  Polskiego   Towarzystwa   Kardiologicznego   w kadencji   2004 – 2007 prof. Pasierski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przekazał, iż idea powstania Sekcji Pielęgniarskiej w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym  dojrzewała już od wielu lat i nawiązał do istnienia takiej Sekcji w ESC.

zarząd

Zarząd Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

dr Renata Wolfshaut-Wolak

Przewodniczący Sekcji
Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków
e-mail: rwolfshaut@gmail.com

Prof. dr hab. Aldona Kubica

Przewodnicząca – Elekt
Katedra Promocji Zdrowia, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
e-mail: akubica@cm.umk.pl

mgr Piotr Hetman

Poprzedni Przewodniczący
Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
e-mail: hetman_piotr@interia.pl

dr Michał Czapla

Sekretarz
Katedra Ratownictwa Medycznego,
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Parkowa 34, 51-616 Wrocław
e-mail: michal.czapla@umw.edu.pl

dr Magdalena Lisiak

Skarbnik
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: magdalena.lisiak@umw.edu.pl

prof. dr hab. Izabella Uchamanowicz

Członek Zarządu
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: izabella.uchmanowicz@umw.edu.pl

dr hab. Agnieszka Młynarska, prof. SUM

Członek Zarządu
Katedra Pielęgniarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice
e-mail: mlynarska83@gmail.com

dr Marta Wleklik

Członek Zarzadu
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: marta.wleklik@umw.edu.pl

dr Marta Kałużna – Oleksy

Członek Zarządu
I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
e-mail: marta.kaluzna-oleksy@skpp.edu.pl

mgr Maria Walkiewicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Piotr Godek

Członek Komisji Rewizyjnej
Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca
Śląski Uniwersytet Medyczny
Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: piotrgodek77@gmail.com

mgr Dorota Krówczyńska

Członek Komisji Rewizyjnej
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Narodowy Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42, Warszawa 04-628
e-mail: dkrowczynska@o2.pl