16 stycznia 2019

V Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Klinika Chorób Serca i Naczyń, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
Kontakt: tel.: 12 614 33 99, fax: 12 423 43 76
E-mail: ptk.krakow@szpitaljp2.krakow.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: Elektroniczna od października 2014 r.
Opłaty: 250 PLN
Termin uiszczenia opłaty: 10 marca 2015 r.

 

 

http://www.guch.ptkardio.pl/