4 lutego 2019

O NAS

Powołanie Sekcji Pielęgniarstwa I Techniki Medycznej PTK

Podczas   IX  Posiedzenia   Zarządu   Głównego  Polskiego   Towarzystwa   Kardiologicznego   w kadencji   2004 – 2007 prof. Pasierski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przekazał, iż idea powstania Sekcji Pielęgniarskiej w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym  dojrzewała już od wielu lat i nawiązał do istnienia takiej Sekcji w ESC. W imieniu ok  100 osób pielęgniarek i techników medycznych, zainteresowanych utworzeniem  Sekcji Pielęgniarskiej  przy Polskim Towarzystwie Kardiologicznym zabrała  głos mgr  Ewa Molka, pielęgniarka ze Śląskiego Ośrodka Kardiologii. Zebrani jednomyślnie poparli ten projekt i w drodze głosowania powołali Sekcję Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej. Sekcja jest podporządkowana Zarządowi Głównemu PTK, a  za koordynowanie i bieżącą kontrolę nad działalnością wszystkich sekcji pełni wyznaczony przedstawiciel Zarządu Głównego PTK  ds. kontaktów z sekcjami.

W ramach IX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach w 2005 roku odbyła się I Sesja dla Pielęgniarek i Techników Medycznych

  1. „Pielęgniarstwo kardiologiczne – znaczenie i perspektywy” poświęcona zagadnieniom pielęgniarstwa kardiologicznego. Sesji przewodniczyli prof. Zbigniew Gąsior – dziekan Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląski Akademii Medycznej i mgr Maria Brzezińska – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Mgr Maria Brzezińska  przedstawiła perspektywy rozwoju pielęgniarstwa w zakresie specjalizacji kardiologicznej, omówiona została również rola pielęgniarki w profilaktyce kardiologicznej, oraz intensywna terapia w chorobie niedokrwiennej serca.

Od 2016 roku przedstawiciele pielęgniarek i techników medycznych  są w Komitecie Naukowym Międzynarodowego Kongresu   Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Od tego czasu corocznie podczas Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sesja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej ma swoje miejsce.

Działalność Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej to przede wszystkim:

  • propagowanie profilaktyki chorób układu krążenia,
  • tworzenie i aktualizację standardów opieki nad pacjentami leczonymi z powodu chorób układu krążenia,
  • na rozwój pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej
  • podnoszenie swoich kwalifikacji
  • spotkania międzynarodowych zespołów pielęgniarskich na konferencjach naukowych
  • organizację działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie działania Sekcji,
  • organizację, koordynację i nadzór działalności naukowo-badawczej w zakresie działania Sekcji,
  • podejmowanie decyzji w sprawie ufundowania grantów naukowych w zakresie wypracowanych przez Sekcję środków, w oparciu o zaaprobowany przez Zarząd Główny PTK regulamin,
  • opracowywanie planów działalności Sekcji, z uwzględnieniem wytycznych PTK

Pielęgniarstwo, dzięki intensywnemu rozwojowi różnych dziedzin medycyny zyskało nowy wymiar. Na całym świecie obserwuje się jego dynamiczny rozwój, oraz duże zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa na tego typu usługi. Dziś pielęgniarka to specjalista i profesjonalista w swojej dziedzinie. Działalność pielęgniarek w ramach PTK zwiększy możliwości rozwoju zawodowego, jak również dzięki współpracy z innymi Sekcjami zapewni dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej. Rzetelna wiedza i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji pozwalają polskim pielęgniarkom osiągać partnerskie relacje z zespołem terapeutycznym i pacjentem, który w tym działaniu jest najważniejszy.

Spotkania międzynarodowych zespołów pielęgniarskich na konferencjach naukowych to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, oraz zapoznania się z metodami pracy w innych krajach. Uważamy, że dzięki Sekcji taka współpraca będzie efektywniejsza.