Nowy Zarząd Sekcji SPTM

Szanowni Państwo, w dniu 10.04.2019 roku odbyło się  Walne Zebraniu Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej w Warszawie. Zgodnie ze zwyczajem od września w kadencji 2019-21 Przewodniczącym Sekcji SPTM jest mgr Piotr Hetman z Krakowa. Przewodniczącą – Elektem została dr Renata  Wolfshaut-Wolak również z Krakowa. Gratulacje.