THT 7-8.03.2019 Katowice

THT to coroczna, międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przezcewnikowego leczenia
chorób strukturalnych serca. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji
członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć
technologicznych w tej dziedzinie.

W czasie konferencji weźmiemy udział, między innymi w sesji poświęconej wadom zastawkowym.

Poniżej prezentujemy program sesji:

Wady zastawkowe – zastawka płucna
Przewodniczące: mgr Krystyna Czapla dr Magdalena Lisiak
Panel Dyskusyjny: mgr Anna Sikora mgr Ewa Węglarz, Mgr Krystyna Czapla

1. Kwalifikacja chorego do przezskórnej implantacji czy zabieg operacyjny wymiany zastawki płucnej – prof. Cezary Kępka
2. Opieka pielęgniarska prze, w trakcie i po zabiegu implantacji zastawki płucnej – mgr Eliza Szklarz
3. Możliwe powikłania po zabiegu wymiany zastawki płucnej – mgr Krystyna Czapla
4. Edukacja pacjenta z wadą zastawkową serca- czy jest potrzebna – dr Renata Mroczkowska
5. Panel Dyskusyjny : Edukacja pacjenta z wadą zastawkową serca – czy jest potrzebna?

Zapraszamy!