Sekcja Pielęgniarstwa i techniki medycznej polskiego towarzystwa kardiologicznego

Aktualności

o nas

Podczas   IX  Posiedzenia   Zarządu   Głównego  Polskiego   Towarzystwa   Kardiologicznego   w kadencji   2004 – 2007 prof. Pasierski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przekazał, iż idea powstania Sekcji Pielęgniarskiej w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym  dojrzewała już od wielu lat i nawiązał do istnienia takiej Sekcji w ESC.

zarząd

Zarząd Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

mgr Piotr Hetman

Przewodniczący Sekcji
Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
31-826 Kraków
os. Złotej Jesieni 1
e-mail: hetman_piotr@interia.pl

dr Renata Wolfshaut-Wolak

Przewodnicząca – Elekt

mgr Dorota Krówczyńska

Poprzedni Przewodniczący
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii
04-628 Warszawa
ul. Alpejska 42
e-mail: dkrowczynska@o2.pl

mgr Marta Wleklik

Sekretarz

dr Magdalena Lisiak

Skarbnik

mgr Piotr Godek

Członek Zarządu

dr Katarzyna Lomper

Członek Zarządu

mgr Maria Walkiewicz

Członek Zarządu

mgr Mariola Kmiecicka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Agnieszka Zborowska

Członek Komisji Rewizyjnej

dr Anna Chudiak

Członek Komisji Rewizyjnej